A A AZ regionukomentarze (0)

KSC: Plantatorzy czekają na dywidendy

- Co powinni zrobić akcjonariusze Krajowej Spółki Cukrowej, by otrzymać dywidendy? - pytają gospodarze.

Do 19 czerwca Krajowa Spółka Cukrowa wypłaci 10 groszy za jedną akcję. - Czy spółce trzeba podać numer konta albo złożyć jakiś wniosek, żeby otrzymać pieniądze? - pyta Henryk Werkowski, rolnik ze wsi Kołdrąb (gm. Janowiec Wielkopolski).


Za pośrednictwem poczty

- Dywidenda zostanie wypłacona przekazami pocztowymi nadanymi na adresy akcjonariuszy znajdujące się w księdze akcyjnej spółki - wyjaśnia Aleksandra Paulska, rzecznik KSC.
Akcjonariusze, których dane w księdze akcyjnej są aktualne, mieszkają w Polsce i nie są współwłaścicielami akcji KSC, nie muszą składać jakichkolwiek wniosków lub oświadczeń, by otrzymać te pieniądze.

Oni dostaną dywidendy pomniejszone o 19 proc. podatku dochodowego. Odprowadzi go spółka na rachunek urzędu skarbowego. Akcjonariusze - osoby fizyczne - nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego podatku.


Wyślą przedstawicielowi

Z kolei współwłaściciele akcji powinni złożyć oświadczenia o wyborze wspólnego przedstawiciela. To na jego adres zostaną wysłane pieniądze.
Jeśli tego nie zrobią, to dywidenda, może zostać wypłacona przez KSC któremukolwiek ze współuprawnionych. Wzory wniosków i oświadczeń dostępne są w oddziałach i centrali spółki oraz na stronie internetowej www.polski-cukier.pl (w zakładce „Dywidenda 2008/2009”). (L.t.)

Więcej na temat: KSC, cukrownie

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.