Abolicja ZUS 2013. Ustawa przyjęta przez Sejm. Kiedy wejdzie w życie i kto skorzysta?

Posłowie większością głosów przyjęli abolicję, czyli długi przedsiębiorców w ZUS zostaną umorzone.