A A AAktualnościkomentarze (3)

Akcja PIT 2013. Dochody, których nie trzeba wpisać w zeznaniu rocznym

Podatku dochodowego nie zapłacimy, gdy np. otrzymujemy pieniądze z działalności rolniczej lub gospodarki leśnej.

Fot.: SXC

Podatku dochodowego nie zapłacimy, gdy np. otrzymujemy pieniądze z działalności rolniczej lub gospodarki leśnej.

Gdy zarabiamy, musimy roliczyć się z fiskusem. Nie zawsze jednak wiemy, których dochodów nie wpisujemy w zeznaniu.

Na złożenie PIT-u w Urzędzie Skarbowym mamy jeszcze sporo czasu. Ale już za moment zaczną spływać do nas informacje od pracodawców, ile zarobiliśmy w 2012 r. Jak co roku -  będziemy musieli je połączyć i zawrzeć w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego, zwłaszcza jeśli działamy na własną rękę i zarabialiśmy w kilku miejscach jednocześnie.  Warto już teraz zastanowić, które dochody muszą, a które nie muszą być wykazane. 

Na ogół od wszystkich zarobków

- W myśl artykułu 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym generalnie podlegają wszystkie uzyskiwane przez nas dochody. Warto przy tym podkreślić, że w przypadku, gdy uzyskujemy dochody z więcej niż jednego źródła, opodatkowaniu podlega suma wszystkich zarobków. Są jednak wyjątki – wyjaśnia  Marek Grunwald, dyrektor oddziału Tax Care w Toruniu.

Podatku dochodowego nie zapłacimy, gdy otrzymujemy pieniądze z działalności rolniczej lub gospodarki leśnej. Nieopodatkowane będą również przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn, lub przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków – powstałe w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej lub z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Nie wpisywane w PIT

Jeśli uzyskujemy dochód podlegający opodatkowaniu, nie zawsze musimy go wykazać w zeznaniu, a nawet zapłacić od niego podatek. Pierwszy wyjątek od obowiązkowego wpisania w formularz PIT, stanowią dochody uzyskiwane przez podatnika, które zostały uprzednio opodatkowane ryczałtem przez płatnika podatku dochodowego. Są to odsetki bankowe, dywidendy, a także  różnego rodzaju dochody pochodzące z funduszy inwestycyjnych.

Zwolnione ustawą

Warto, by podatnik zwrócił szczególną uwagę na przychody, które zostały zwolnione z podatku. - Katalog przychodów, które nie powodują powstania obowiązku podatkowego został przedstawiony w artykule 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziemy tam około 130 różnych świadczeń. Wiele z nich uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków lub limitowane określoną kwotą, jak np. stypendia dla studentów – wyjaśnia dyrektor toruńskiego oddziału Tax Care. 

Do najważniejszych przychodów zwolnionych z opodatkowania należą różnego rodzaju świadczenia rodzinne, a więc dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,  jak również  świadczenia pieniężne otrzymywane z Funduszu Alimentacyjnego.

Warto podkreślić, że zasada ta dotyczy także kwoty otrzymywanej w związku z wychowaniem dziecka do 25 roku życia. Nie zapłacimy również podatku od zasiłków porodowych, ani od becikowego.

Powinniśmy również wiedzieć, że we wspomnianym wykazie przychodów zwolnionych z opodatkowania zostały ujęte zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, jak również długotrwałej choroby lub śmierci, jednakże do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Zwolnieniem objęte są także świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników (do wysokości 500 zł miesięcznie).

Zeznanie zerowe

Pamiętajmy, że w przypadku, gdy kwota osiągniętego przez podatnika dochodu nie przekracza w skali roku 3091 zł należy złożyć zeznanie podatkowe. W zeznaniu w pozycji, w której wykazuje się podatek należny wpisujemy 0 zł.  -W takim przypadku pobrane zaliczki na PIT otrzymamy z powrotem jako nadpłatę podatku  - przypomina Marek Grunwald.


 

Źródło: Tax Care

Komentarze (3)

  • ~Izunka 2013-09-30, 13:16
    pokaż komentarz
  • ~SaraMaria 2015-02-18, 15:48
    pokaż komentarz
  • ~załamany 2015-03-26, 14:43
    pokaż komentarz
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.