Byłe Zakłady Pracy Chronionej. Pracodawcy płacą za pomoc niepełnosprawnym

Okazuje się, że udzielona niepełnosprawnym pomoc musi zostać oskładkowana ze środków własnych pracodawcy

Fot.: sxc

Okazuje się, że udzielona niepełnosprawnym pomoc musi zostać oskładkowana ze środków własnych pracodawcy

Firmy, które straciły status ZPChr, a mają pieniądze dla niepełnosprawnych, muszą odprowadzać od nich składki na ZUS.

To obciążenie krzywdzi niepełnosprawnych.

- Godzi ono w pracownika i pracodawcę - uważa Beata Karpińska, szefowa Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Azis” z Kruszyna Krajeńskiego, które od stycznia nie ma statusu zakładu pracy chronionej. - Możemy zostawić te pieniądze i wrócić je do państwa. I chyba o to im chodzi. Nie mamy z czego płacić składek, a koszt pracownika jest wysoki. Podcina się nam skrzydła. Najbardziej ucierpią pracownicy, ale też pośrednio i pracodawcy.

Problem pojawił się, gdy po 1 stycznia 2011 r. wiele firm zaczęło tracić status zakładu pracy chronionej. Nie sprostały one konieczności zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do co najmniej połowy, a w tym osiągnięcia minimum 20 procent osób ze znacznym i umiarkowanych stopniem niepełnosprawności.

Jednak przedsiębiorstwa, które utrzymały zatrudnienie na poziomie minimum 15 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz zatrudniają 25 proc. osób niepełnosprawnych mogą zachować i wykorzystać na potrzeby niepełnosprawnych zgromadzony wcześniej fundusz rehabilitacji.

- Okazuje się jednak, że udzielona pomoc musi zostać oskładkowana ze środków własnych pracodawcy – zaznacza Anna Skupień, rzeczniczka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. - Wynika to z uzyskanego przez POPON stanowisk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W przekonaniu organizacji takie stanowisko jest bardzo krzywdzące, a system wsparcia istnieje jedynie na papierze. - To dodatkowe wydatki, które musi ponosić pracodawca – uważa Jan Zając, prezes tejże organizacji. - W czasie kryzysu, chcąc zmniejszyć koszty, firmy będą ograniczać udzielanie pomocy na rehabilitację zawodową, społeczną czy leczenie osób niepełnosprawnych.

POPON zwrócił się już w tej sprawie z interwencją do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych o nieobciążanie składkami na ubezpieczenie społeczne pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym pracującym w byłych zakładach pracy chronionej.

Komentarze (2)

  • ~Tomek Tomaszewski 2012-11-24, 20:56

    Już w 1998r. zostało to uregulowane rozporządzeniem. Minister pracy wydał wtedy takie rozporządzenie w dniu 18 grudnia 1998 roku (Dz. U. nr 161, poz. 1106). Przepis dotyczący wyłączenia z oskładkowania wydatków na rehabilitację zawodową, społeczną i lecznicza brzmi: "środki otrzymywane w zakładach pracy chronionej (ZPCHr) i zakładach aktywności zawodowej(ZAZ) na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) albo zakładowego funduszu aktywności(ZFA), z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy". Wyraźnie jest określone ,że wyłączenia z oskładkowania wydatków z ZFRON dotyczy ZPCHR-ów i ZAZ-ów. Nie dotyczy pracodawców którzy zrezygnowali bądź utracili status ZPCHr(o których mowa w art. 33 ust. 7B ustawy o rehabilitacji, czyli tzw. byłych zpchr) ,które zachowały zfron i nim dysponują .Nierozumiem teraz zaskocznia. Trzeba raczej zapytać się POPON-u i innych organizacje pomagające os. niepełnosprwanym co zrobili przed 2011r. ,żeby w projekcie zmian do ustawy o rehabilitacji którą opracowywano w 2010r. wprowadzić stosowne zmiany,które zapobiebłyby teraz taki sytuacjom. To Pani zadanie P. Kasiu.

    Pozatym wydatki z ZFRON-n może kontrolować US i od niedawna PFRON i ich składki zus nie obchodzą bo nie są w ich kompetencjach kontrolnych.(wiem to z doświadczenia) Jak pracodawca nie pochwali się o tym przed Zus-em,w razie ewentualnej kontoli to nie będzie miał problemu.

    Nie dziwie się ,że przedsiębiorcy rezygnują ze statusu ZPCHR- dziś prowadzenie ZPCHR jest dla hobbystów i filantropów. 

  • ~Tomek Tomaszewski 2012-12-03, 21:42
    pokaż komentarz
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.