A A AAktualnościkomentarze (2)

Do kiedy trzeba dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie?

Alina Szałkowska

Alina Szałkowska

Na pytanie przedsiębiorcy odpowiada Alina Szałkowska rzecznik prasowy ZUS w Bydgoszczy

- Prowadzę firmę w Bydgoszczy. Proszę o informację, w jakim terminie pracownik powinien dostarczyć do mnie zwolnienie lekarskie, aby nie poniósł konsekwencji finansowych?

- Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi składek w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie. Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego, przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza chyba, że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym.

W sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po terminie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25 proc. za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia do pracodawcy. Obniżenia nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zwolnienia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego oraz w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie obejmuje okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy. Powyższe zasady obniżenia wypłaty świadczenia stosuje się także do zasiłku opiekuńczego.

Komentarze (2)

 • ~Anna Marcińczak 2012-11-21, 19:46

  Witam,

  od sierpnia jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Ostatnio dostarczyłam druk do pracodawcy 5-cio dniowym opóźnieniem. Mój pracodawca z powodu opóźnienia nie chciał przyjąć druku ode mnie. Chciałam w związku z tym dopytać czy pracodawca ma prawo odmówic mi przyjęcia dokumentu z powodu opóźnienia? Czy w konsekwencji grozi mi przerwanie świadczeń?

  Z poważaniem

  Anna Marcińczak

 • ~peer 2013-01-08, 09:37

  To jakaś bzdura. Pracodawca nie ma prawa odmówić przyjęcia jakiegokolwiek pisma czy wniosku. A jeśli odrzuca wniosek (złożony wcześniej na piśmie) musi to zrobić również pisemnie.
  Mogę złożyć pracodawcy pismo z żądaniem przekazania mi fabryki, a pracodawcza musi zarejestrować to pismo, nadać mu numer i potwierdzić przyjęcie.

  Problem ze zwolnieniami jaki zauważam, to fakt, że pracodawcy nie potwierdzają przyjęcia zwolnienia. Jeśli ono zginie to można stracić świadczenie i nie ma możliwości dochodzenia winy.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.