A A AAktualnościkomentarze (1)

Ile można potrącić z pensji na alimenty?

Ile można potrącić z pensji na alimenty?

Jeśli nie spłacamy alimentów na dzieci czy pożyczki zaciągniętej w banku, wówczas u naszego pracodawcy może pojawić się komornik i zażądać potrąceń z pensji. Dzisiaj wyjaśniamy ile można potrącić z pensji.

Wynagrodzenie podlega bowiem szczególnej ochronie.

Wynagrodzenie powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane raz w miesiącu, wówczas wypłata powinna następować z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

 

 

Pracownik powinien otrzymać pensję terminowo. Jeżeli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia albo je bezpodstawnie obniża, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za takie postępowanie może być ukarany grzywną.

Potrącenia mogą być dokonywane przez pracodawcę bez zgody pracownika (potrącenia ustawowe) lub za jego zgodą wyrażoną na piśmie (potrącenia dobrowolne).

 

 

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu podlegają tylko następujące należności:

- alimenty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,

- inne sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, np. niespłacone kredyty, pożyczki,

- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

- kary pieniężne stosowane przez pracodawcę wobec pracownika za nieprzestrzeganie przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

 

 

Limity dopuszczalnych potrąceń określa art. 87 par. 3i4 kodeksu pracy. Stanowi on, że potrącenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

- przy egzekucji alimentów - do wysokości 3/5 wynagrodzenia,

- inne należności egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych - do wysokości połowy wynagrodzenia,

- udzielone zaliczki pieniężne - do wysokości połowy wynagrodzenia,

- kary pieniężne - do wysokości 1/10 wynagrodzenia po dokonaniu poprzednich potrąceń.

W przypadku zbiegu potrąceń z tytułu egzekucji należności innych niż alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych potrącenia nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, a wraz z potrąceniami na rzecz alimentów łącznie trzech piątych wynagrodzenia.

 

 

Pracodawca musi również pamiętać o kwotach wolnych od potrąceń. Wolna od potrąceń jest kwota w wysokości:

- minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. od stycznia br. 1276 zł brutto), po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych innych niż świadczenia alimentacyjne,

- 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

-90 proc. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie pracy.

 

 

Przy czym, jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze, kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W przypadku potrącania alimentów nie obowiązuje tzw. kwota wolna, którą trzeba zatrudnionemu zostawić.

Komentarze (1)

  • 2010-07-14, 21:02

    ciekawy artykuł - szkoda tylko, że nie uwzględniono kwot jakie podlegają ochronie
    ale pewnie pani prawnik "specjalnie" nie słyszała o prawie janosikowym, ktore mowi, że 3/5 wynagrodzenia mozna potrącić tylko wtedy gdy wynagrodzenie przekracza dwukrotność minimalnej płacy

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.