A A AAktualnościkomentarze (12)

Jak obliczyć chorobowe w przypadku kobiety w ciąży?

Alina Szałkowska

Alina Szałkowska

 

Na pytanie przedsiebiorcy odpowiada Alina Szałkowska

rzecznik prasowy ZUS w Bydgoszczy

- Jak obliczyć chorobowe w przypadku kobiety w ciąży? Czy należy wziąć pod uwagę to, że kilka miesięcy temu była zmiana stanowiska i podwyżka? Proszę również o informacje, jakie składki z dochodu brutto są doliczane do chorobowego, a jakie nie? Jak obliczyć zasiłek z kwoty brutto?

 

 

- Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia.

 

 

Wówczas podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przyjmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe tego zatrudnienia.

Miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony od pierwszego roboczego dnia miesiąca, traktuje się jako pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia i wynagrodzenie za ten miesiąc przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

 

 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych, nawet jeżeli w tych okresach nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany stanowiska pracy lub zmiany warunków wynagradzania ustalonych w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy.

Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód pracownika, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.

 

 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika.

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

 

 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi albo umowami o pracę (u pracodawców nie mających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania), przysługują za okres pobierania zasiłku.

 

 

W razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru.

Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

 

Poniżej przedstawiam sposób wyliczenie zasiłku chorobowego:

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi np. 1.126,00 zł, po odliczeniu 13,71 proc. tej kwoty wynosi 971,63 zł,

- wynagrodzenie w kwocie 971,63 zł dzielimy przez 30 dni i ustalamy stawkę dzienną zasiłku,

-stawkę dzienną mnożymy przez ilość dni zwolnienia lekarskiego; uzyskana kwota stanowi wysokość brutto zasiłku chorobowego,

- z kwoty zasiłku potrącamy podatek dochodowego w wysokości 19 proc.

Komentarze (12)

 • 2011-03-03, 10:37

  a jeśli np. pracowałąm w jednym zakąłdzie od stycznia 2010 do lipca 2010 i potem w marcu 2011 zatrudniłam sie u innego pracodawcy i pracuje u niego miesiac czy dwa to jak jest wyliczane chorobowe?? za miesiąc eu innego pracodawcy tez są brane pod uwage czy tylko u pracodawcy u ktorego aktualnie pracuje

 • ~kasiuleczka013 2012-10-08, 17:18

  dziekuje bardzo za pomoc w obliczeniu teraz juz wiem co i jak:) pozdrawiam

 • ~MonikaZ 2012-10-29, 11:49

  jeżeli brutto zarabiałam 1500 i jestem w ciąży to jaka powinna być moja stawka chorobowego wypłacanego przez ZUS i czy szef ma obowiązek wypłacić mi pierwszy mieisiąc chorobowego??

 • ~natali 2012-12-05, 13:10

  A jak mam pytanie odnośnie premi uznaniowej a podstawy. Jakie powinnam dostawać wynagrodzenie jeśli np podstawy mam 2700zł brutto a przez ostatnie 12 miesięcy miałam co miesiąc dodatkowo 2000 zł premii uznaniowej brutto. Czy będąc na l4 ciążowym powinnam dostawać średnią z ostatnich 12stu miesięcy czy tylko na l4 i macierzyńskim dostanę podstwę 2700 zł? Będę wdzięczna za info. Pozdrawiam.

 • ~Dorotadg26 2013-03-04, 13:43

  A ja mam takie pytanie : jestem zatrudniona od trzech lat w jednyj firme.Od misieąca pracuję takze na etat w drugoiej firmie. Zaszłam w ciąże. I chcę iść na zawolnienie . Jak będzie wyglądała wysokośc mojego wynagrodzenia ?

  W jednej firmiie zarabiam 1500 zł w drugiej 5 tyś. Ile mniej więcej dostanę zasiłku?

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.