A A AAktualnościkomentarze (20)

Zarobki w wojsku. Płacą dużo więcej niż w prywatnych firmach [stawki]

Zarobki w wojsku nie są niskie.  Nic więc dziwnego, że za pracą tutaj opowiada się coraz więcej młodych osób.

Zarobki w wojsku nie są niskie. Nic więc dziwnego, że za pracą tutaj opowiada się coraz więcej młodych osób.

Pewna praca i płaca - te słowa przyciągają wiele młodych osób, którzy stoją na początku swojej kariery zawodowej. Czy wstąpienie do Wojska Polskiego zapewnia gwarancję zatrudnienia i wysokiego wynagrodzenia? Ile wynoszą zarobki w wojsku?

Służby mundurowe to praca nie dla każdego. Kandydaci muszą spełniać pewne warunki, których nie wymaga praca na innych stanowiskach. Pierwszym z nich jest polskie obywatelstwo. Potencjalny kandydat nie może być również karany i powinien mieć nieposzlakowaną opinię. Ponadto, jego sprawność fizyczna i psychiczna nie może być barierą w pełnieniu służby. Jednak pomimo takich restrykcji chętnych do pracy w wojsku i policji nie brakuje.

Czytaj też: Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2010. Część 2: zarobki urzędników, nauczycieli, policjantów i żołnierzy (raport specjalny)

Zawód żołnierz:
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej 31 stycznia 2011 roku w Siłach Zbrojnych RP było 99 778 żołnierzy.

Co może skłonić młodego człowieka do rozpoczęcia kariery w służbach mundurowych? Pierwszym z czynników jest na pewno prestiż zawodu. Drugim – prawdopodobnie zarobki.
Podstawowym źródłem dochodów żołnierzy zawodowych jest miesięczne uposażenie zasadnicze oraz dodatki o charakterze stałym: specjalny, służbowy, motywacyjny i za długoletnią służbę wojskową. Ich konstrukcja oparta jest na tzw. kwocie bazowej, która jest ustalana każdego roku w ustawie budżetowej. W 2011 roku jej wysokość wynosi 1 523,29 zł.

Jakie dodatki otrzymuje się w wojsku? 

•zasiłek na zagospodarowanie,

•dodatkowe uposażenie roczne,

•nagrody jubileuszowe,

•gratyfikacja urlopowa,

•należności za podróże i przeniesienia,

•dodatkowe wynagrodzenie,

•rekompensata w przypadku zwolnienia,

•dodatek z tytułu pełnienia służby poza granicami kraju,

•inne nagrody i zapomogi.

Czytaj też: Panie do broni, czyli jak radzą sobie kobiety w wojsku

Generał:

W polskim wojsku lądowym oraz morskim rozróżnia się cztery stopnie generalskie. Najwyżej postawieni na lądzie są generałowie, na morzu – admirałowie. Grupy te w naszym kraju otrzymują miesięcznie 17 900 PLN brutto. Kolejni w hierarchii to generał broni i admirał floty. Wysokość ich uposażenia zależy od grupy, do której się kwalifikują. Jest to przedział od 13 800 do 15 100 zł miesięcznie. Generał dywizji i wiceadmirał z racji, że posiadają dwie gwiazdki generalskie otrzymują od 11 800 do 12 900 zł brutto. Najniżej w tej hierarchii usytuowany jest generał brygady i kontradmirał. W zależność od grupy uposażenia ich zarobki kształtują się od 10 100 do 11 000 zł.

Oficer:

Korpus oficerów to także starsi oficerowie. Najwyżsi rangą w tej hierarchii są pułkownik i komandor. Ich uposażenie zasadnicze w zależności od grupy kształtuje się od 7 600 zł do 9 400 zł miesięcznie. Z kolei podpułkownik i komandor porucznik otrzymują od 6 100 zł do 7000 zł. A najniżsi stopniem – major i komandor podporucznik poniżej 6 000 zł.

Szeregowy:

Najniżej w zaszeregowaniu znajduje się korpus szeregowych. Uposażenie zasadnicze starszego szeregowego na lądzie i starszego marynarza wynosi 3 100 zł. O 100 PLN mniej miesięcznie otrzymują szeregowy i marynarz. 

Czytaj też: Odszkodowanie za śmierć. Ile pieniędzy dostają rodziny żołnierzy, strażaków i policjantów?

Zarobki w wojsku na tle kraju:

W porównaniu do wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3600,47 zł w czerwcu 2011 roku) Wojsko Polskie oferuje konkurencyjne zarobki. Do tego dochodzą dodatki za posiadane kwalifikacje zawodowe i długoletnią służbę, a także świadczenia mieszkaniowe i inne. To wszystko na pewno zachęca do pracy w armii. Nic więc dziwnego, że za pracą w Wojsku Polskim opowiada się coraz więcej młodych osób. 

Czytaj też: Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2010. Część 3: zarobki w prywatnych firmach (raport specjalny)

WYPOWIEDZCIE SIĘ NA NASZYM FORUM: Co sądzicie o zarobkach w wojsku? To dużo czy mało?

 

 

 

  

Komentarze (20)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.