Zwrot podatku VAT za materiały budowlane 2013. Po raz ostatni [PORADNIK]

W 2013 roku po raz ostatni możemy liczyć na zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Fot.: Archiwum

W 2013 roku po raz ostatni możemy liczyć na zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Wiosenny remont może być ostatnim z ulgą, bo od 2014 roku nie otrzymamy już zwrotu podatku za materiały budowlane.

Trzeba się więc spieszyć, by taniej odnowić mieszkanie czy wybudować dom. Jeśli do końca roku nie złożymy w urzędzie skarbowym dokumentów, już nic nie zyskamy.

Zwrot podatku VAT na materiały budowlane 2013. Na jakie?

Oczywiście nie odliczymy podatku VAT od wszystkich artykułów, które wykorzystujemy przy remoncie.

- Ulgą są objęte tylko materiały budowlane, które przed 1 maja 2004 roku, a więc wejściem Polski do Unii Europejskiej, były opodatkowane 7-procentowym VAT-em, a po tej dacie zostały obłożone podstawowym (najpierw to było 22, dziś jest 23 procent - red.) - mówi Maciej Cichański, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Listę materiałów szczegółowo wymienia rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa - na stronie www.transport.gov.pl.

Ulgę wprowadziła ustawa z 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Co trzeba zrobić, by fiskus zwrócił nam pieniądze?

Musimy przede wszystkim zbierać faktury, następnie złożyć wniosek w swoim urzędzie skarbowym. Wypełnia się go na formularzu VZM-1, przeznaczonym dla osoby fizycznej.  Bardzo ważne! Składa się go raz w roku bez względu na liczbę inwestycji. Możliwe jest złożenie wniosków przez małżonków: zrobią to wspólnie lub odrębnie.

Zwrot podatku VAT na materiały budowlane 2013. Oto limity

Podatnicy mogą otrzymać maksymalnie ok. 14 tys. zł zwrotu w przypadku, gdy kupują materiały do prac, które nie wymagają pozwolenia na budowę, i ok. 33 tys. zł przy pozwoleniu na budowę. Pierwsza sytuacja dotyczy więc remontu mieszkania, a druga budowy domu. Dodajmy, że gdy ktoś wcześniej korzystał z ulg mieszkaniowych, te limity są pomniejszane.

W przypadku budowy domu do wniosku inwestor musi dołączyć pozwolenie na budowę, a remontu - dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do tego budynku lub lokalu mieszkalnego. Urząd skarbowy ma cztery miesiące - od daty złożenia dokumentów - na zwrot podatku VAT.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać w specjalnej broszurce Ministerstwa Finansów (publikujemy ją obok w załączniku) oraz dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej - z telefonu stacjonarnego na 0 801 055 055, a z komórkowego na 22 330 0 330.
 

Komentarze (10)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.